De drijvende factoren voor de ontwikkeling van de houten meubelindustrie in China

- Dec 17, 2018-

De meubelindustrie is een belangrijke civiele productie-industrie en een industrie met een aanzienlijk internationaal concurrentievermogen in de Chinese nationale economie. Het speelt een belangrijke rol bij het voldoen aan de consumentenvraag, het verbeteren van de kwaliteit van het leven, het bevorderen van internationale handel, het volledig opnemen van werkgelegenheid, het bevorderen van regionale economie en het opbouwen van een harmonieuze samenleving. Met de verbetering van het inkomensniveau van bewoners en de geleidelijke aandacht voor de leefomgeving neemt de geïndividualiseerde vraag van consumenten naar meubels en huishoudelijke artikelen toe. Aangepaste meubels zijn de afgelopen jaren een nieuw en snel groeipunt geworden op het gebied van meubelconsumptie vanwege het efficiënte gebruik van de huisruimte, de mogelijkheid om volledig te passen bij de persoonlijke consumptiebehoeften van de consument en het gevoel voor moderniteit.

1. Heb een enorme marktbasis


Volgens de statistieken van het Nationaal Bureau voor de Statistiek is het consumptieniveau van stedelijke bewoners in China snel toegenomen. Tegelijkertijd zijn, met de voortdurende verbetering van de verstedelijkingsgraad in China, de consumentengroepen in de meubelindustrie in China toegenomen, waardoor er een enorme marktruimte is voor de meubelindustrie.


2, het aandeel van houtproducten steeg sneller


In de afgelopen jaren, met het concept van milieubescherming diep geworteld in de harten van de mensen, is het aandeel van houtproducten in de totale decoratieve materialen geleidelijk uitgebreid, wat ook meer marktruimte heeft gebracht voor de houtproductenindustrie.


3. Rijke mensen stimuleren de vraag naar high-end meubilair


Met de voortdurende ontwikkeling van de Chinese economie en de substantiële stijging van het inkomensniveau van de inwoners, komt ook de welvarende bevolking van China snel in opkomst. Op dit moment wordt China langzamerhand de belangrijkste factor in de high-end consumentenmarkt van de wereld. Hoogwaardige consumentengroepen hebben een rationeel consumptiegedrag en verschillen sterk van andere mensen wat betreft houding en gedrag ten aanzien van het gebruik. Hun vraag naar producten en merkmetingen is gestegen van een prijsveld tot een spiritueel niveau. Zij zijn het erover eens dat hoge prijzen de prestaties van merkdifferentiatie zijn, maar vereisen dat hoge prijzen moeten worden gebaseerd op nevenproducten, zoals merkcultuur, productconcept, productbegroting, unieke verpakking, technologie, technologie, functies, enzovoort. De groei van rijke mensen zal de vraag naar gepersonaliseerde en humanistische ambachtelijke producten doen groeien.


Een paar:Doe wat je wilt, hoe thuis te bewegen Volgende:Frequente prijsstijgingen van grondstoffen, hoe moeten meubelbedrijven reageren op marktveranderingen?